Companies in city of Plovdiv about design and construction

68 companies

Рем Билд ЕООД

Строителни ремонти. Хидро и топлоизолации. Шлайф и бетонови настилки. Промишлено строителство....

НД - 92 - Димитър Балчев ЕТ

Проектиране - от устройствено планиране до работни проекти включително.

Водно строителство Пловдив АД

Строителство. Производство на стоманени конструкции.

М-Проект - Магдалина Милева ЕТ

Проектиране в областта на транспортното строителство.

Ж и Ж Живко Живков

Строително - ремонтни работи.

Дида ЕООД

Проучване, проектиране и консултации.

Атемов ЕООД

Проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения - конструкции....