Companies in city of Plovdiv about design and construction

68 companies

Архитектурно бюро Атика СД

Проектиране на жилищни, обществени и производствени сгради и интериори.

Кофражна техника АД

Производство на кофражна техника и специализирани инсталации за строителството, научно-изследователска дейност, проектиране, инжинеринг....

Инста дизайн ООД

Архитектура, дизайн, художествено изпълнение на обекти магазини, хотели, заведения, огиси, ресторанти. ...

Геометър - Георги Манев ЕТ

  Фирма, правоспособна да извършва дейности по кадастъра. 

Водпроект СА ЕООД

Проектиране на: хидротехнически съоръжения, язовири, малки ВЕЦ, корекции на реки и дерета, напояване, помпени станции и др....

План - Васил Петков ЕТ

  Фирма, правоспособна да извършва дейности по кадастъра. 

Геопроект - Михаил Христов ЕТ

Фирма, правоспособна да извършва дейности по кадастъра.

АРТ Център

Архитектурна и проектантска дейност.

Пътни строежи АД

Строителство и поддръжка на улици, автомагистрали, мостове, тунели.

Иван Няголов ЕТ - Пловдив

  Фирма, правоспособна да извършва дейности по кадастъра.