Companies in city of Lovech about art & culture

5 companies
"Янтар-Уникат" 6

"Янтар-Уникат"

Производство на сувенири и икони-уникати. Художествена дърворезба.

Силва - Цонко Вачков ЕТ

Производство и търговия с художествена керамика.

Ива - Петрови и С-ие СД

Производство на керамика - градинска и битова и по поръчка на клиента.

Природонаучен музей

Информационен център на централен балкан - Стара планина - хербарии, риби, земноводни, влечуги, бозайници, птици, насекоми. Уроци на открито....

Ученически Отдих и Спорт ЕООД

Организиране на отдих. Почивни бази, лагери, екскурзионно летуване, училище сред природата....