Ученически Отдих и Спорт ЕООД


Организиране на отдих. Почивни бази, лагери, екскурзионно летуване, училище сред природата.