Companies from city of Lovech

1080 companies

Николай Георгиев ЕТ - Ловеч

Кафе-аперитив. Класически ресторант.

Красимира-Ц. К. Цонка Стефанова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Фурна за хляб.

Митко Гуевски ЕТ

Павилион за търговия с храни. 

Георгиев-М-21-Георги Тотев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ел - Милев ЕООД

Ремонт на електрически домакински уреди.

Загорка-Ангел Дичев ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Пена-Пенка Иванова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Троямекс ООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Бор-2000-Надка Ангелова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.