Companies in city of Lovech about wood processing

14 companies

Амбло ООД

Детайли за палети и европалети.

Мая - Ел - Огнян Първанов ЕТ

Дърводобив, дървообработване, производство на детайли за мебели и опаковки.

Агролес ООД

Сеч и извозване на дървесина, продажба на дърва за огрев и залесяване.

Христо Ивановски ЕТ

Малогабаритна горска селскостопанска техника - дърворезачки, помпи, косачки, пръскачки и др....

Калчо Калчев - Ники ЕТ

Дървообработване на палети.

Андреев - Па ЕООД

Производство на изделия от дърво, щайги за плодове.

Мичев ЕООД

Дърводобив и залесяване.

Караджови - Караджов и С-ие СД

Производство на дървени дръжки за печати.

Валентин Андреев - 2004 ЕТ

Преработка на дървен материал.

Димитър Наков ЕТ

Ламперия, дюшеме, челни дъски, летви.

Кооперация "Обнова"

Дървообработване - производство на пресовки от слоести детайли, бичени детайли и шпертплат....