Кристи-Петко Иванов ЕТ


Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Цех за производство на тестени изделия.