Companies in village Resen about wholesale and storage

6 companies

Стефани - Стефка Симеонова ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Атанас Копаранов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Атанас Копаранов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Борислава-Борислава Стефанова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Атанас Копаранов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.