Companies in village Rakovski about food, drinks & tobacco

139 companies

Любомир Пеев ЕТ

 Склад за търговия с храни на едро. 

Шери 61 Георги Георгиев ЕТ

Фурна за хляб и тестени изделия. Цех за пакетиране на хрананителни стоки.

Любомир Пеев ЕТ

 Склад за търговия с храни на едро. 

Иванка Патазова - Диляна ЕТ

Работилница за сладкарски и тестени изделия.

Иван Луков ЕТ

Фурна за хляб и хлебни изделия.

Иванка Патазова - Диляна ЕТ

Работилница за сладкарски и тестени изделия.