Slsp


Фирмата е единствен доставчик на преводачески услуги на SAP за България. SLSP предлага превод на САП, превод и локализация на сайтове, софтуер, приложения.