Companies in region Veliko Tarnovo about lawyers and legal services

189 companies
Нове Консулт 3

Нове Консулт

"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ЕООД , ООД , АД , ЕАД  и СЪБИРАТЕЛНИ  ДРУЖЕСТВА. ...

Нове Консулт

ПРЕДЛАГАМЕ КОНСУЛТАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ  НА  ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ  И  ЛИКВИДАЦИЯ  НА  ДРУЖЕ...

Адвокат Людмил Мартинов

Правни и юридически консултации и услуги.