Companies from city of Svogе

293 companies

РПК Чавдар ООД

Дейността на кооперацията е търговия на дребно с хранителни и други стоки в собствени смесени магазини и производство на хляб и хлебни изделия. Отд...

Марвес - Милчо Маринов ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Бокси - Бона Заркова ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Георги Ратков ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Аметист - Любомир Апостолов ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Соколите ЕТ

Търговия с хранителни стоки.

Людмил Анинов-62-Емилия Иванова ЕТ

Кафе-аператив. Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Плам 69- Петър Петров ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Еленка Янакиева ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.