Companies in city of Silistra about shopping centers and bazaars

176 companies

Ясен - Герасим Стоев ЕТ

Работилница за сладолед. Сладолед машина.

Делфин-99-Петър Михалев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Ни-151-Недялка Генова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Хинев-Иван Иванов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Севдалин Калинов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Инвест-4 Емил Андонов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Крисбор-Русеви и сие СД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Заведение за бързо хранене. Мелница. Фурна за тестени изделия....

Стела-Стела Желева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Импулс-97ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Виола-2103-Валентина Русева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Инвест-4 Емил Андонов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.