Companies in city of Provadiia about shops, markets & auctions

79 companies

Насбедин Шерифов-Шери Фери ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Крес-61-Николай Василев ЕТ

Магазин за пакетирани хранителни стоки.

Аги-3-Ангел Станчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Величков-Вичо Боянов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Величков-Вичо Боянов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Каменита-Коста Цонев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Фермер-Таспро-Тодор Славов

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Опал-Фатма Азиз ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Хари 85-Исмаил Исмаил ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Фермер-Таспро-Тодор Славов

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Каменита-Коста Цонев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Насбедин Шерифов-Шери Фери ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.