Companies in city of Pernik about courses, seminars and lectures

6 companies

Автокомплекс МИИВ

Извършва качествена подготовка и обучение на кандидат водачи на МПС за всички категории. Автосервиз със компютърна диагностика и реглаж на преден ...

Съюз на военноинвалидните кооперации в България

Обучение на кадри. Извършва и социална дейност, подпомагане на кооперациите.