Companies in city of Blagoevgrad about raw materials

218 companies

НТ - Консулт - Н. Стефанин ЕТ

Производство на химически минерални и естествени вещества.

ФМ - Контракт ЕООД

The company is doing business in "Камък и скални материали".

Алгомеда

Производство на микроводорасли.

Пирински бор

  Производство и търговия с греди, дъски, детайли, парен бук, траверси и амбалаж. 

Дойчев и Син-Петър Дойчев ЕТ

Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти.

Бул вууд ООД

Производство и обработка на букова и дъбова дървесина; търговия и експорт.

Пламко ЕТ

Производство на миещи средства.

Рудметал трейд ЕООД

Търговия с черни и цветни метали.