Companies in city of Bеrkovitsa about food, drinks & tobacco

133 companies

МР-2000-Мариян Маринов ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Евис-Илиян Иванов ЕТ

Кафе-аперитив. Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ваги-Владимир Костов ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Павилион за търговия с храни. Фурна....

Валери Димитров ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Росен Георгиев ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Нина-Иванка Божидарова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Лалка Гелова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.