Файер секюрити" ЕООД


„Файер секюрити” ЕООД е създадена от инж. Димчо Йовчев – магистър по пожарна и аварийна безопасност, завършил Академията на МВР – София. Има двадесет годишен опит в системата на пожарната безопасност и притежава задълбочени инженерно-технически знания, и познания в областта на противопожарната охрана.

 

Фирмата е лицензирана да осъществява дейност „противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти” на територията на Република България.

 

Фирмата е утвърден и доверен партньор при проектиране, реконструкции и поддържане на пожарната безопасност на малки и големи обекти (промишлени предприятия, хотели, ресторанти, търговски обекти, здравни, детски и учебни заведения, държавни институции).