Техно Зона ЕООД


Търговия с каучукови технически и битови уплътнители, гуми, ботуши. Строителна химия - лепила,силикони, спрейове. Стоки за бита, лични предпазни средства.