Сила АД - Ямбол


"Сила" АД е дружество с дългогодишен опит и традиции в производството на сеялки, фуражомелки и техника за поливно земеделие в т.ч.:Сеялки дискови за зърнено-житни култури СДП-2, СДП-2,5, СДП-3,0 и СЗ-3,6 с работни ширини 2,0 до 3,76 м. и междуредие 12,5 см. за работа с трактори от 25 до 80 кс.Сеялки пневматични за точна сеитба на семена на окопни култури (царевица, слънчоглед, боб, соя и др.) тип СПН-4Л, СПН-6Л и СПН-8Л за сеитба на 4, 6 и 8 реда при междуредия 45 до 90 см., разстояние между семената в реда от 3,7 до 34 см. и дълбочина на засяване 2 до 8 см., работна скорост до 8 км/часСеялка пневматична за точна сеитба на цвекло и зеленчукови семена СПН-4,8. Сеялката е 12 редова, ширина на междуредията 30-70 см., дълбочина на засяване до 6 см.Култиватор за окопни култури К-2,8/ 3,2. Работи на междуредия 45 до 90 см.Сеялки за механично изсяване семена на окопни култури СМН-3, СМН-4 и СМН-6 за междуредия 70 см.Косачка роторна КРС-1,7. Работна ширина 1,6 м., за косене на естествени и сяти треви, работна скорост 2,2 до 6,5 км/ч., работи с трактори 45-80 кс.Фуражомелка чукова ФЧ-500 за смилане на зърно и груби фуражи в личните стопанства, производителност 500 кг/ч. за царевица, инсталирана мощност монофазен ел. двигател 2,2 квт.Фуражомелка чукова Ф-1,2К за смилане на зърно и груби фуражи в т.ч. и царевица с кочани, производителност 1200 кг/ч. на царевица. Инсталирана мощност 7,5 или 9,2 квт.Лентови дъждовални инсталации ИДЛ-82, ИДЛ-90, ИДЛ-90Т, ИДЛ-100, ИДЛ-110. Захранват се от закрити и открити водоизточници чрез дизелови помпени агрегати, тракторни помпени приставки или електропомпи.Моторопомпени агрегати "Марица" 50А за захранване на дъждовални инсталации.Навесни помпени приставки "Тунджа 20Н" и "Тунджа 25Н". Навесват се на трактори 25 35 кс. и подават вода към дъждовални инсталации или за гравитачно поливане.Дъждовални машини "Тунджа 50" и "Тунджа 70", за пряко дъждуване или като помпени приставки за подхранване на дъждовални инсталации.Дъждовална инсталация "Марица 50А", за дъждуване на различни култури, представлява преносима тръбна инсталация с бързодействащи връзки, тръби ф 100 мм.Едноструйни и двуструйни дъждовални апарати с различни дебити и работни диаметри.Аксиално-бутални хидропомпи и хидромотори за статични хидротрансмисии на мобилни машини селскостопански, строителни и др.Резервни части.