Рени-Георги Георгиев ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни от неживотински произход.