Районен кооперативен съюз - Комплексен учебен център - Русе


Квалификация и преквалификация.