Раванели - Васко Пелтеков ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни от неживотински произход.