Пробег-97-Н.Неделчев ЕТ


Самостоятелен щанд за търговия с храни на територията на пазари. Класически ресторант.