Последният Грош-С.Стоев ЕТ


Пивница. Кафе-аперитив. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.