Пловдивпроект ООД


Проучвателни и проектни работи по териториално и селищно устройство и градоустройство, благоустройство, жилищно-битово строителство, инженерна инфраструктура. Нови технологии в строителството.