Памела - П. Николова


Памела - П. Николова - city of Silistra | Logistics and Distribution

Международни транспортните услуги в Европа, сигурно превозване на стоки, и  доставяне на товарите. Логистиката се осъществява с последен клас камиони Скания и Волво.

•    Превоз на опасни товари – ADR товари
•    Превоз на комплектни товари в Европейския Съюз
•    Превоз на грунажни товари
•    Спедиция
•    Паркинг услуги в Силистра