Никострй ЕООД


Фирмата се занимава със строителство от основи до ключ. Регистрирана е в Камарата на строителите.