Ников-Иван Костадинов ЕТ


Бърза закуска. Специализиран магазин за месо и месни продукти.