Натали-Наташа Георгиева Георгиева ЕТ


Дейност в областта на химическата промишленост.