Напредък-Стефанка Тодорова


Сладкарница. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Фурна за хляб.