"Мотто Инженеринг" ЕООД


"Мотто Инженеринг" ЕООД - city of Sofia | Възобновяеми енергийни източници

Благодарение на новия закон за енергетиката, изграждането на соларни системи за производство на ел.ток е не само начин да запазим заобикалящата ни среда чиста, но и дълготрайна и печеливша инвестиция.

Мотто Инженеринг ЕООД Ви осигурява оптимално проектиране и изграждане на Вашата фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ). От нас може да закупите висококачествени соларни панели на едро и дребно на световноизвестните фирми Sharp, Solon, Schott Solar и Chaori на конкурентни цени. Ние сме изключителен представител за България на инверторите Powador на немската фирма KACO New Energy.

Екипът ни изготвя слънчево-енергийни одити съгласно наредба № 16-27 от 22.01.2008г., както и инвестиционни проекти за изграждане на ФЕЦ по смисъла на наредба № 4 от 21.05.2001 г. Заедно с нашите партньори от "Омега груп консултинг" ЕООД извършваме консултиране във връзка с финансирането на фотоволтаични системи по европейските фондове.