Михов - 25 ЕТ


Производство на седемклетъчни щепселни разединители за автомобили, автобуси, трактори, ремаркета и полуремаркета.