Международна правна кантора Д. Владимиров и партньори


Нашата адвокатска кантора акцентира върху търговското и гражданското право, подкрепяйки чуждестранни фирми и граждани по време на пребиваването им в България. Предоставяме правни услуги в различни области, както и процесуално представителство в България.Кантората е специализирана в областта на гражданско право и процес, административно право, семейно и наследствено право, корпоративно право и наказателно право