Междукооперативно предприятие - Агроподем


Челни хидравлични товарачи, снегорини, булдозери, производство и ремонт на прикачен инвентар, услуги.