Медитех 04 ЕООД


Ремонт и продажба на всички видове медицинска и стоматологична техника, ремонт и продажба на апарати за кръвно налягане. Безплатни помощни средства за инвалиди.