Логистични Системи


Логистични Системи - city of Sofia | Other Consumer Services

Логистични системи работи над 10 години в областта на архивното и складово оборудване. Целта ни е да реализираме добре организирани библиотеки, музеи, галерии,архиви, складове, магазини, производства, сортировъчни и дистрибуторски центрове. За повече информация можете да посетите нашия сайт!