Кооперация "Труд"


Производство и реализация на селскостопанска продукция - пшеница, ечемик, слънчоглед, кориандър и др.