"Климел"


Изграждане, възстановяване, текущ ремонт на ел.кабелни линии за средно напрежение, кабелни глави и муфи.