Интродукция - Георгиев и Сие СД


Разсадник - производство и продажба на декоративни дървета и храсти. Семепроизводство. Разсадникът се намира близо до с. Арнаутито.