Ивтекс ООД


Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход. Работилница за пакетиране на хранителни продукти.