Ени - Ем - Илич Андреев ЕТ


Производство, складиране, преработка, търговия, транспорт на селскостопанска продукция.