Елис-93-Евтени Илиев Стамов ЕТ


Склад на едро за търговия с храни от неживотински произход.