Ез Елпром Троян ЕООД


 

Трифазни асинхронни електромотори с класове на енергийна ефективност IE1, IE2, IE3 и IE4 - габарити 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160;

Еднофазни асинхронни електромотори с работен кондензатор, с работен кондензатор и повишен пусков момент, с пусков и работен кондензатор габарити 63, 71, 80, 90, 100;

Трифазни асинхронни електромотори с електромагнитна нерегулируема спирачка – габарити 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160. Изпълняват се във варианти със и без ръчно освобождение на спирачката; 

Трифазни асинхронни електромотори с електромагнитна нерегулируема спирачка за ходови механизми на електротелфери - габарити 63, 71, 80, 90, 100. Изпълняват се във варианти с и без ръчно освобождение на спирачката;

Трифазни асинхронни електромотори с електромагнитна нерегулируема спирачка за подемни механизми на електротелфери - габарити 90, 100, 112, 132, 160. Изпълняват се във варианти със и без ръчно освобождение на спирачката; с и без независимо охлаждане;

Специални и нестандартни асинхронни електродвигатели;