ДЕЛЛА - комплексно професионално почистване!


Ежедневно почистване на сгради от 1998 г.

Абонаментно почистване на обществени сгради

Почистване след ремонт на жилища и сгради

Зареждане с хигиенни консумативи и препарати