Данзас София ЕООД


Спедиторска фирма. Предлага сухопътен, въздушен и жп. транспорт, логистични и митнически услуги.