Гео - Консулт - Николай Динев ЕТ


 Фирма, правоспособна да извършва дейности по кадастъра.