Вито - Илин Младенов ООД


Проектиране и изграждане на слънчеви и отоплителни системи с плоски селективни и вакуумно-тръбни слънчеви колектори. Котли на екобрикети, екопелети, дървесина, твърдо гориво и течни горива. Използване на буферни съдове за повишаване на КПД на инсталациите.