Бруната България ООД


"Бруната България" ООД е регистрирана през 1993 г. в България като дъщерно дружество на датската фирма Brunata, която е основана през 1917 г.Основната сфера на дейност на Бруната България ООД е свързана с:Внос на технологии и оборудване за икономия на енергияПроизводство на абонатни станции и автоматизирани системи за контрол и мониторинг на енергийните процесиИзмервателни уреди за разход, топлина и електроенергия и услугата "топлинно счетоводство"Фирмата работи в сътрудничество със световни лидери в производството на елементи за измерване, контрол и управление на енергийните процеси в сградите като Danfoss, Grundfos, WTT, Alstom и др."Бруната България" ООД има офиси в София, Русе, Пловдив, Плевен и Враца.