Бизнес ЮС


  Фирмено и стопанско право. Правна дейност. Социални проекти: инициатива за създаване на сдружение с нестопанска цел.